Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

A qui s'adreça:

Alumnes de 4t de primària, cicle superior de primària, ESO i Batxillerat.

Descripció:

L’activitat consisteix en resoldre diferents reptes d’estratègia , tot treballant en grup que posen a prova l’enginy dels alumni. No tot és blanc o negre.

L’estratègia és l’art de coordinar les accions i de maniobrar per tal d’aconseguir una finalitat. En aquest cas, l’objectiu és resoldre reptes que a simple vista poden semblar senzills però que no ho són tant.

Jocs con el nim, els gats i ratolins, la inversió, les rajoles d’en Dudeney, el Cub Soma o d’altres faran que els nois i noies pensin i reflexionin sobre quina és la millor solució, no es tracta de ser el més ràpid, sinó d’aconseguir resoldre’ls.

Es pot combinar amb un altre taller de matemàtiques dels que oferim. Si es fan dos tallers, la durada és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora. Depenent de l’edat els tallers són:

Objectius:

  • Saber emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
  • Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses.
  • Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes.
  • Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
  • Manipular materials diferents.

Competències:

  • Competència emprenedora
  • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
  • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: durant tot el curs en horari a convenir.

Durada: 1 hora

Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25, Sabadell.

Reserves: visitesec@fundaciosabadell.cat

Preu a l’Espai Cultura: 60,00 € / grup

Preu a l’Escola: 90,00 € / grup

Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
Descompte del 20% a les escoles de Màxima Complexitat
Descompte del 10% a les escoles d'Educació Especial

L'estratègia ho és tot

Aqui tens un resum amb la informació més important sobre aquesta activitat:

Localització:

Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, c. d’en Font núm. 25, Sabadell

Data:
Tot el curs acadèmic
Durada:
1 hora
Preu:

A l'Espai Cultura: 60 € per grup classe

A l'escola: 90 € per grup classe

Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn i de Màxima Complexitat

Descompte del 10% a les escoles d'Educació Especial

Informació extra: