Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

A qui s'adreça:

Alumnes d’educació primària.

 

Descripció:

El taller consisteix a fer càlculs matemàtics d’una forma divertida a partir de jocs diversos i col·laborant en grup. Els jocs varien depenent de l’edat.

El càlcul és un conjunt de mètodes que, aplicats a una col·lecció de símbols o nombres, permeten d’obtenir el resultat d’una operació o d’un problema.

Es pot combinar amb unaltre taller de matemàtiques dels que oferim. Si es fan dos tallers, la duradaés de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora. Depenent de l’edat elstallers són:

 

Objectius:

  • Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana
  • Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes
  • Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació
  • Manipular materials diferents

 

Competències bàsiques:

  • Competència matemàtica i competència enciència, tecnologia i enginyeria
  • Competència personal, social iaprendre a aprendre.

 

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: durant tot el curs en horari a concretar

Durada: 1 hora

Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, c. d’en Font núm. 25, Sabadell

Reserves: visitesec@fundaciosabadell.cat

Preu: 60 € per grup classe

Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
Descompte del 20% a les escoles de Màxima Complexitat
Descompte del 10% a les escoles d'Educació Especial

 

Fes càlculs

Aqui tens un resum amb la informació més important sobre aquesta activitat:

Localització:

Espai Cultura Fundació Sabadell1859, c. d’en Font núm. 25, Sabadell

Data:
Tot el curs acadèmic
Durada:
1 hora
Preu:

60 € per grup classe

Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn i de Màxima Complexitat

Descompte del 10% a les escoles d'Educació Especial

Informació extra: