Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

Aprenentatge i Servei al Bosc de Can Deu

 

Un any més, el 2020 hem dut a terme el projecte d'Aprenentatge i Servei "El Bosc és viu. Seguiment de la recuperació del Bosc de Can Deu" amb alumnes de 4t d'ESO de Sabadell en coordinació amb el programa Ciutat i Escola de l'Ajuntament de Sabadell i amb el suport de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona.

EL 2020 ha estat un any atípic degut a la Covid i dels dos instituts que inicialment havien de participar en el projecte només vam poder realitzar les dues primeres sessions de treball al Bosc amb 21 alumnes de 4tC d'ESO del Institut Joan Oliver als mesos de febrer i març, quedant pendent l'última sessió i els treballs posteriors dels alumnes a causa del primer confinament. Per aquest mateix motiu es van anul·lar les sessions amb alumnes de 3r d'ESO de l'escola Santa Clara previstes per a l'abril/maig.

Amb l'inici del nou curs escolar passat l'estiu i d'acord amb les noves directrius adoptades per al control de la Covid es va afegir un nou centre al projecte: el Institut Jonqueres amb 22 alumnes de 4tA que van realitzar els tres sessions al Bosc de Can Deu al mes de desembre i 18 de 4tC, que ho van fer al febrer de 2021.

El projecte d'Aprenentatge i Servei "El Bosc és viu" s’emmarca dins del Servei Comunitari, un projecte adreçat a l’alumnat de Secundària Obligatòria (ESO) en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat, alhora que ofereix un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic al servei de la comunitat.

Consisteix en la realització d'un treball de camp en el qual els alumnes fan un seguiment de la regeneració natural en diverses parcel·les situades en diferents indrets del Bosc de Can Deu, en un projecte experimental dissenyat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la UAB, de 10 anys de durada.

La informació obtinguda i comparada al llarg dels anys servirà per prendre decisions que afecten la gestió del Bosc de Can Deu. I també servirà d'exemple per estudiar com reaccionen els boscos mediterranis davant una ventada, que és una pertorbació poc freqüent en la nostra àrea geogràfica. L’activitat ja ha estat realitzada durant el curs 2018-19 i s’ha comprovat els seus bons resultats.

Aquesta actuació permet als alumnes descobrir com evoluciona el bosc després de la devastació ocasionada per la ventada, prendre consciencia de la fragilitat del medi natural i de la lentitud amb què es regenera i també aprendre a valorar aquest espai natural, veritable pulmó de la ciutat, amb el qual tenen molts llaços afectius. També poder transmetre aquesta informació a familiars i veïns, que són usuaris del Bosc.