Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

A qui s'adreça:

Alumnes d'ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

 

Descripció:

En el taller, els participants, a partir d’unes premisses molt concretes, hauran de crear una petita empresa. L’empresa és avui una realitat bàsica i fonamental en el sistema econòmic i en el sistema d’organització social en què vivim. L’alumnat que en un futur es podrà integrar com a treballador/a d’una empresa o convertir-se en empresari, ha de conèixer el món empresarial i preparar-se per esdevenir una persona multifuncional, adaptable, efectiva, i que treballi en equip.

Aquest taller pretén que aquesta experiència esdevingui una guia, una ajuda a l’alumnat per avançar en el seu procés de potenciar la iniciativa personal, i sobretot reflexionar sobre la importància de les decisions en el procés econòmic global.

Al finalitzar l'activitat, els alumnes hauran adquirit coneixements sobre l’empresa com a unitat econòmica i sobre la responsabilitat social de l’empresa.

 

Objectius:

- Adquirir una visió global de l’empresa com a organisme amb uns objectius definits, una organització determinada, que es mou en un entorn concret i canviant

- Potenciar la iniciativa i l’autonomia personal participant activament en el disseny, la planificació, i l’organització d’un petit projecte empresarial; i entendre la importància del treball en comú en la creació d’aquest petit projecte

- Aprendre el significat d’una democràcia participativa

- Conèixer els diferents elements que composen una empresa i les funcions internes de l’empresa (planificació, organització, gestió i control)

 

Competències bàsiques:

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual

- Competència d’aprendre a aprendre

- Competència d’autonomia i iniciativa personal

 

Desenvolupament:

Durada: 1 hora

Nombre d'alumnes per sessió: un grup classe

Dates de realització i horaris: durant tot el curs en horari a convenir

Lloc de realització: Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, c. d’en Font núm. 25, Sabadell

Cost: 35 € per grup classe

Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn

Descompte del 20% a les escoles de Màxima Complexitat

 

Inscripció:

visitesec@fundaciosabadell.cat

 

Informació:

Persona de contacte: Mont Callarisa

Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat

Telèfon: 93 725 95 22 (extensió 2)

Organitza:

Fundació 1859 Caixa Sabadell

Desenvolupa l'esperit emprenedor

Aqui tens un resum amb la informació més important sobre aquesta activitat:

Localització:
Data:
2019-06-11
Durada:
Preu:
Informació extra: