Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

A qui s'adreça:

Alumnes de 6è d’educació primària, ESO i batxillerat.

Descripció:

En aquest taller es proposa investigar l’estructura de l’ADN, conèixer els seus components i el seu funcionament. Es realitzaran diferents activitats al voltant d’aquesta premissa i així per exemple, els alumnes tindran l'oportunitat de fer un experiment molt senzill però molt interessant, per tal d'elaborar hipòtesis i visualitzar a simple vista, del nostre propi material genètic.

L'activitat s'arrodoneix amb la visualització i l'anàlisi de mostres de cèl·lules i la seva composició, amb el microscopi.

Aquest taller es pot realitzar conjuntament amb el taller «Capes de la Terra i tectònica de plaques».

Objectius:

  • Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines
  • Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals
  • Aplicar l’estructura i funcionament de l’ADN amb els seus processos cel·lulars
  • Utilitzar la metodologia científica per a la realització de protocols
  • Desenvolupar hàbits de treball en equip per a la resolució de problemes
  • Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida

Competències bàsiques:

  • Competència ciutadana
  • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
  • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir

Durada: 1 hora 30 minuts

Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.

Reserves: visitesec@fundaciosabadell.cat

Preu: 90 € per grup

Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
Descompte del 20% a les escoles de Màxima Complexitat
Descompte del 10% a les escoles d'Educació Especial

De la cèl·lula a l'ADN

Aqui tens un resum amb la informació més important sobre aquesta activitat:

Localització:

Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.

Data:
Tot el curs acadèmic
Durada:
1 hora 30 minuts
Preu:

90 € per grup classe

Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn i de Màxima Complexitat

Descompte del 10% a les escoles d'Educació Especial

Informació extra: