Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

El valor a l'Àfrica

La moneda no ha estat sempre com la coneixem a l'actualitat i al llarg de la història ha adoptat diferents aspectes. S'ha emprat tot tipus de metalls i formes, però en general resultaven idonis aquells objectes que eren duradors, fàcils de reconèixer, d'emmagatzemar, de transportar, de comptar i mesurar; encara que allò essencial era que tinguessin un valor convingut per la comunitat que els utilitzava, ja sigui de tipus material, social o sagrat.

Els pobles tribals i primitius africans s'han mantingut, durant molt temps, aliens a les estructures econòmiques occidentals, creant un seguit d'objectes-moneda únics que cada ètnia va manufacturar en funció de les seves necessitats i capacitat d'obtenció. L'interès estètic i el refinament de les seves formes van convertir aquestes monedes en objectes desitjats.

Aquests objectes/moneda -als que atorgaven diferents valors- s'empraven com a intercanvi per altres objectes o productes, per la seva utilització específica, per demostrar un determinat rang o posició i també com a dot pels enllaços matrimonials, d'aquí que tinguin formes funcionals, però també dissenys certament creatius. Així fou com el ferro, especialment, però també el coure, el llautó i el bronze, van esdevenir ràpidament la unitat de mesura de referència. La seva utilitat per fabricar armes per al combat i la caça i eines per a l'agricultura i l'ús domèstic, però també objectes ornamentals i musicals, els va convertir en la unitat de mesura a través de la qual avaluaven i tassaven la resta de gèneres.

 

 

La col·lecció de monedes africanes tradicionals aplega al voltant de 150 peces de diversos països i ètnies, de diferents èpoques i materials. L'objectiu de la mostra és estudiar la història del diner a l'Àfrica tradicional i tribal, els seus sistemes monetaris, les seves tradicions i comprendre millor les cultures que en varen fer ús. Les monedes són un reflex de la societat, les creences, la cultura, l'economia, i fins i tot, del propi desenvolupament tecnològic. La finalitat d'aquesta mostra és la de donar una visió de la moneda tradicional africana, no només tenint en compte la seva forma i valor, sinó la qualitat estètica de les peces.

 

africa02

 

Àmbits

Monedes mercaderia

La moneda mercaderia o diner no metàl·lic tradicional africà no fou diferent de la utilitzada en altres parts del món: productes agrícoles, manufactures, minerals, petxines, bestiar, o fins i tot esclaus.

En general eren utilitzats com a unitat de compte o patró de valor, encara que no com a instrument de compra.

Monedes metàl·liques

La moneda metàl·lica o la “moneda estri” amb una funció de diner fou més emprada que la moneda mercaderia, ja que el treball del metall, en particular el ferro, és conegut a l’Àfrica des d’abans de Crist. Els avantatges del diner de metall són molts, entre d’altres la seva resistència i durabilitat en el temps,

Barres i lingots

La utilització de barres i lingots de metall per efectuar pagaments a l’Àfrica fou molt nombrosa des d’abans de la seva colonització. És una de les maneres més comunes en què el metall ha circulat com a diner, ja que resultava útil i còmode com a mitjà de pagament i com a reserva de riquesa.

El simbolisme dels animals

Al llarg de la història, els animals han tingut diversos significats místics, espirituals i religiosos. En la mirada mítica, els animals no són una mera existència instintiva, sinó que encarnen forces subtils, naturals i poderoses, ja que manifesten sempre comportaments unívocs i estables.

Objectes ornamentals

Les monedes lingot més importants que hi ha en la cultura africana són les que adopten la forma de joies. Els materials eren treballats amb cura, realitzant sanefes i decoracions geomètriques.

Estris agrícoles

En les societats agrícoles, aquests estris obtenen un valor simbòlic molt elevat que es transformà en un mitjà normal de pagament. Inicialment estaven vinculades a l'agricultura, però a poc a poc van anar obtenint valor com a forma de pagament i posteriorment van evolucionar a formes més petites i simplificades.

Instruments musicals

Els instruments musicals de metall van compartir la utilitat pràctica amb la moneda.

La música és un concepte de gran valor i ampli significat a l’Àfrica; cada instrument té un ús específic ritual, cerimonial o com a mitjà de comunicació. Els feien els mateixos músics, que els dotaven de poders màgics. Com que estaven fabricats en ferro (campanes i sonalls, bàsicament), el valor del material i el pes eren molt importants.

Armes i objectes rituals

L'ús d'armes com a mitjà de pagament es remunta a molts segles enrere i és compartit per moltes cultures. Les armes serveixen per a la defensa i caçar, però també tenen una funció de prestigi i estatus social. Per tant la seva decoració mostra el nivell de qui la posseeix.

Àfrica. L'objecte com a valor de canvi

Aqui tens un resum amb la informació més important sobre aquesta activitat:

Localització:
Data:
2021-07-29
Durada:
Preu:
Informació extra: