Skip to content
Accept
Go to footer
Accept
Go to the menu
Accept

Jornades de manteniment de la reforestació al bosc de Can Deu

 

Les jornades previstes per a la plantació del bosc de Can Deu són els diumenges 16 i 23 de febrer de 2020.

Si voleu participar en alguna d'aquestes jornades és necessari que feu la inscripció prèvia enviant un correu electrònic a espainatura@fundaciosabadell.cat especificant quin és el dia que voleu venir, el nombre de persones, el vostre nom i cognoms, l'edat, DNI i un telèfon de contacte.

 

Programa de les jornades de manteniment de la reforestació al bosc de Can Deu

El punt de trobada per a l'inici de la jornada és la masia de Can Deu (Camí de la masia de can Deu, 1. Sabadell). Cada jornada es dividirà als participants en dos grups que treballaran en diferents zones reforestades.

 

De 9:30 a 10:00h Arribada, identificació dels inscrits prèviament i constitució de dos grups de treball, un per a cadascuna de les zones de treball. Presentació dels tècnics que acompanyaran els grups.

De 10:00 a 10:30h Recollida d'eines i estris per a les tasques de recuperació i d'observació del bosc. Ruta d'observació del bosc de camí al es zones de treball.

De 10:30 a 12:00h Treball de camp en una de les àrees reforestades l'any 2016; les feines a fer seran:

▫ Retirar, arrencant o tallant, la malesa que ocupi els clots de plantació, especialment les bardisses i herbes.

▫ Refer els clots de plantació per millorar la captura d'aigua d'escorrentia i incrementar les possibilitats de supervivència dels arbres.

▫ Identificar els exemplars d'espècies invasores i arrencar-les (Senecio inaequidens, Phytolacca americana i Ailanthus altissima).

D’12:00 a 13:00h Seguiment de la regeneració del Bosc: càlcul de densitats de població. Tornant a la masia ens aturarem per a fer una pràctica de càlcul de densitat de poblacions dels arbres que estan creixent al bosc, en especial les alzines, roures i pins blancs. A partir dels resultats obtinguts ens podrem fer una imatge més clara de com s’està desenvolupant la regeneració del Bosc de Can Deu.

De 13:00 a 14:00h Retorn a la masia. Temps per refrescar-se i possibilitat de realitzar una visita guiada a les instal·lacions del Centre d'Educació Ambiental, en especial a la granja i la masia, seu del Museu de la Vida al Camp. Agraïment als participants i comiat.

 

Jornades de recuperació del Bosc de Can Deu 2020

Aqui tens un resum amb la informació més important sobre aquesta activitat:

Localització:
Data:
2020-01-22
Durada:
Preu:
Informació extra: