El bosc de Can Deu a novembre de 2016. 

 DSCN1806 

Al llarg de l’estiu i la tardor hem continuat amb les tasques de recuperació del Bosc de Can Deu. Als mesos de juliol i agost vam encarregar a l’ADF Sabadell que realitzés dos regs per a cadascuna de les àrees reforestades a l’hivern passat per tal que els plançons tinguessin més possibilitats de superar la sequera estival.

A finals de juliol també varem fer l’amidament de les plantes a les parcel·les de seguiment de la regeneració natural. El més destacable d’aquestes parcel·les, a part de la constatació de la gran quantitat de nous plançons d’arbres que estan creixent al bosc, és el gran nombre de roures trobats i de pi blanc de llavor. 

DSCN1817

A la segona quinzena de novembre s’estan fent desbrossades de l’herbassar a les àrees de reforestació. L’objectiu és reduir les herbes que es troben al voltant dels closells amb els abrets que es van plantar al gener/febrer de 2016 i treure manualment les herbes de dins dels closells. Amb aquesta actuació es pretén reduir la competència per l’aigua, els nutrients i la llum; a més, es facilitarà la tasca de recompte dels abrets morts (fallades) que hauran de ser substituïts el proper hivern.

A finals d’octubre es va tornar a reunir la Comissió Tècnica per tal de valorar les actuacions realitzades i proposar les següents. A partir dels resultats obtinguts a les parcel·les de seguiment de la regeneració natural es va acordar ampliar el nombre de parcel·les, passant de 3 a 9 per a poder ampliar el seguiment del desenvolupament de les espècies arbòries. Així, les 3 parcel·les inicials serviran per a fer el seguiment de les zones en què s’ha perdut la cobertura dels arbres, se’n crearan 3 més a la zona de Vallehermoso per a fer el seguiment de les zones on hi ha arbres de regenerat natural i de reforestació i altres 3 zones per a fer un seguiment diferenciat dels rodals amb pi blanc de regenerat. A la primera quinzena de desembre s’establiran les noves parcel·les i es farà un segon torn de mesura dels arbres identificats.

A l’hivern, als mesos de gener i febrer de 2017 tenim previst realitzar unes noves jornades participatives de suport de la reforestació. Novament seran jornades obertes a la participació ciutadana i es faran a les quatre zones reforestades: Vallehermoso, Sant Vicenç de Verders, Sant Julià d’Altura i aparcament de la ctra. Sabadell/Matadepera. Les feines a realitzar seran les mateixes que al maig/juny passats però afegint-hi la substitució dels arbres morts (fallades) per nous plançons.

Respecte de les fallades, si bé estem a l’espera de fer un recompte acurat un cop desbrossat l’herbassar, en un primer moment hem detectat que la major part dels pins plantats han sobreviscut a l’estiu, mentre que de les alzines n’hi havia una part aparentment seques, però que a principis d’octubre i amb les primeres pluges ja començaven a rebrotar.

 

Parcel·les de seguiment de la vegetació de regeneració

 

Aquest mes de juliol estem fent la recollida de dades de les parcel·les de seguiment del desenvolupament de la vegetació de regeneració al bosc de Can Deu per tal de poder seguir el seu creixement i poder avaluar la recuperació natural de la forest.

Com vàrem comentar en el seu moment, hi ha establertes tres zones de seguiment en les que hem marcat 50 exemplars de les espècies d’arbres presents per a cada zona. Dos cops l’any, coincidint amb el final dels períodes de creixement de la primavera i la tardor, es recolliran dades dels mateixos exemplars per saber com es van desenvolupant, a més de fer una visió de conjunt de les espècies arbustives presents a cada zona d’estudi.

 IMG_20160727_105615 (1)

L’espai on es troben les parcel·les de seguiment es troben indicades en els nous plafons

 

Regs de manteniment de la reforestació al Bosc de Can Deu (juliol de 2016

  • L’ADF de Sabadell ha fet un reg de manteniment a les quatre zones reforestades del Bosc de Can Deu aquest mes de juliol
  • L’actuació estava programada seguint les conclusions de la Comissió Tècnica per al futur del Bosc de Can Deu
  • L’objectiu del reg és afavorir la implantació dels arbres malgrat el període de sequera estival i està prevista una segona ronda al mes d’agost

La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 va encarregar a l’ADF Sabadell la realització del reg, que té com a principal objectiu afavorir la supervivència del major nombre possible dels abrets plantats al gener i febrer passats. L’estiu és el període de l’any més perillós per la implantació dels plançons a causa de les elevades temperatures i la poca precipitació, donat que les plantes encara han de desenvolupar suficientment les arrels. En funció de com es desenvolupi l’estiu, al mes d’agost es preveu que caldrà realitzar una segona regada.

Els regs s’han fet el divendres 8 de juliol (àrea de Sant Julià), diumenge 10 de juliol (àrea de Vallehermoso), dijous 14 de juliol (aparcament Ctra. Sabadell/Matadepera) i dissabte 16 de juliol (àrea de Sant Vicenç). 

A diferència de les jornades populars de reforestació del gener/febrer i de manteniment de la reforestació de maig/juny, en aquesta ocasió no s’ha demanat la col·laboració de la ciutadania i de les entitats de la ciutat, però des de la Fundació continuem convençuts que l’èxit de la regeneració del bosc passa també per la implicació dels seus usuaris. És per això que volem tornar a convocar-los per les jornades de manteniment i reposició de fallades (abrets morts) del proper hivern.

Novament volem recordar als usuaris del Bosc la importància de ser respectuosos amb la vegetació, en especial en època de risc de incendi forestal. Recomanem a tothom que utilitzi els camins, no llenci deixalles ni faci foc al bosc.

 

Moltes gràcies a tothom per contribuir a recuperar aquest espai. 

 

Entrada creada - .