Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

Assamblea convocada per diferents col·lectius veïnals

Dissabte 21 de febrer a les 11h. es va fer una assemblea a l'aparcament de la carretera de Matadepera convocada per diferents col·lectius veïnals preocupats pel futur de Can Deu. Per part de la propietat es va informar dels acords presos per l'Associació de Propietaris Forestals, que ha triat a dues empreses forestals que s'encarregaran de realitzar simultàniament les feines de desembosc, una al sector oriental del Ripoll (zona de Can Vilar) i l'altra al sector occidental (zona de Can Deu). Aquests dies s'està ultimant el contracte marc i, un cop signat per part de les empreses i els diferents propietaris, es preveu que les feines puguin començar a partir del dilluns 2 de març.

Per part dels propietaris es farà un seguiment de les feines per tal de controlar que aquestes s'adeqüin al plec de condicions i al contracte signat. En el cas de Can Deu, aquest seguiment el farà l'Enginyer Tècnic Forestal que en els darrers anys ha redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal i ha fet el seguiment de les actuacions que s'han vingut fent pel seu compliment.

Per altra banda, es vol crear una comissió per a estudiar les possibilitats del futur del bosc de Can Deu des de diferents perspectives, tant des d'un punt de vista científic i ecològic (amb la participació del CREAF) com més forestal i de l'ús com a parc periurbà. Les conclusions que en surtin s'aplicaran en la regeneració i repoblació del bosc.