La Fundació 1859 Caixa Sabadell es regeix per un Patronat integrat per persones físiques o jurídiques públiques i privades. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat. El Patronat es reuneix de forma regular amb l’objectiu d’orientar en qüestions d’importància com són: la gestió econòmica, línies de programació, el Pla estratègic institucional o reflexions que es fan sobre perspectives de futur.

La composició actual és la següent: 

Patronat

 

President

 • Josep Maria Manyosa

Vicepresident

 • Josep Masip

Secretari

 • Manel Sabés

 

Vocals

  • Ramon Alberich, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
  • Pol Gibert, Ajuntament de Sabadell
  • Rosa Maria Figueras, Unió Excursionista de Sabadell
  • Claudi Martí, Club Natació Sabadell
  • Carme Miralles, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Josep Roca, Fundació per la Indústria. Sabadell 1559

 

Director

 • Joan Carles Sunyer

 

Codi de bon govern de la Fundació

Aquest codi té per objecte establir unes directrius i obligacions pel bon govern de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, així com dotar de màxima transparència l’activitat fundacional. 

 

Codi ètic expressiu del caràcter i valors de la Fundació

El codi ètic pretén definir el caràcter i valors de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, els quals hauran de regir llur actuació.