La Fundació 1859 Caixa Sabadell va nèixer el maig de 2013, com a conseqüència de la transformació d’Unnim Caixa en Fundació especial.

El 23 de maig de 2013, seguint el mandat de la Generalitat de Catalunya, va culminar el procés de transformació d’Unnim Caixa en fundació especial, que va començar a finals del 2011 amb la segregació del negoci financer a Unnim Banc. Amb aquesta segregació Unnim Caixa va passar a gestionar exclusivament l’Obra Social, conservant el seu patrimoni arquitectònic i immobiliari, el fons d’art i els actius patrimonials. 

D’aquesta transformació van resultar quatre noves fundacions, la Fundació Antigues Caixes Catalanes que continua la tasca que venia desenvolupant l’Obra Social d’Unnim Caixa en el conjunt del país, i tres fundacions adscrites als territoris d’origen de les antigues caixes fundadores d’Unnim (Manlleu, Terrassa i Sabadell), que van rebre els actius patrimonials que cada caixa d’estalvis va aportar a la constitució d’Unnim.Així, per continuar la labor sociocultural d’Unnim Caixa a Sabadell es va crear la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Un ens privat totalment independent i amb una clara vocació de servei a la societat. El principal patrimoni i eix sociocultural de la Fundació és la seva seu social, edifici de gran valor arquitectònic que fou la seu de Caixa Sabadell, l’Espai Cultura i l’Espai Natura.

La Fundació 1859 Caixa Sabadell es constitueix amb la voluntat d’administrar els fons de l’obra social de l’antiga Caixa d’Estalvis de Sabadell, de la que vol esdevenir hereva, amb la fidelitat als principis que han configurat la seva actuació en el decurs de la història i adequant-los a les noves circumstàncies.

La Fundació desenvolupa una actuació, caracteritzada per la diversitat i complementarietat, en els àmbits social, assistencial, cultural, formatiu, cívic, de promoció econòmica i mediambiental, directament o mitjançant la col.laboració amb entitats i institucions, amb ànim de participar activament en la vida social i cultural dins del seu àmbit d’actuació.