Presentació

Quan l’any 1964 Caixa d’Estalvis Sabadell va comprar la finca de Can Deu de Sabadell el principal objectiu era el de mantenir i donar a conèixer el ric patrimoni natural, històric i cultural que atesora i que, per extensió, és una mostra del passat vallesà.

Foto Bosc medit

Actualment Can Deu té una superfície total prop de 86 Ha i és propietat de la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859. A nivell d’usuaris (al voltant de 150.000 persones/any) l’ús principal del bosc és el de lleure i pràcticament funciona com un parc periurbà per als ciutadans de Sabadell i poblacions veïnes.

Des d’un bon principi, Caixa Sabadell va voler proporcionar a la finca una figura jurídica que l’emparés d’acord a uns criteris de protecció del paisatge i d’ús com a zona d’esbarjo. Per aquest motiu el Bosc de Can Deu va ser declarat Forest Protectora per la Generalitat l’abril de 1992 (DOGC núm. 1594). Per a la correcta gestió del bosc, la finca de Can Deu disposa d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF 1365, publicat al DOGC núm. 4871).

Fins al 9 de desembre de 2014, es tractava d’un bosc de transició que ocupava bona part dels antics camps de conreu de la finca. El bosc estava dominat pel pi blanc (Pinus halepensis) amb una densitat de població molt alta i una major o menor presència d’altres espècies de les que destacava l’alzina (Quercus ilex) però on era fàcil trobar-hi roures. La recuperació del bosc original, l’alzinar, esdevenia de manera diferenciada en funció de les característiques particulars de cada zona del bosc. Així, hi havia més densitat d’alzines (i són més grans) i un sotabosc més potent a l’entorn dels torrents que travessen la finca en un sentit general nord/sud i a les zones més obagues. Pel contrari, a les parts planeres i més transitades pels visitants la presència d’alzines era reduïda i el sotabosc poc important.

 

La ventada del 09/12/2014 al Bosc de Can Deu

La frota ventada del 9 de desembre que va afectar una gran part del nord del Vallès va tenir greus conseqüències a tot el Rodal de Sabadell; una de les finques més afectades va ser Can Deu, amb la pèrdua del 70-80% de la massa forestal. Gairebé tot l’arbrat afectat va ser pi blanc i ne menor mesura alzines i roures que van quedar escapçades per la caiguda dels pins.

aquarel_la-josep_madaula-1

Un cop desemboscada la fusta caiguda, el principal repte va ser com encarar la recuperació del bosc. Des de la Fundació Antiga caixa Sabadell 1859 es va buscar el consell d’experts en el món forestal provinents de diferents camps que formarien una Comissió Tècnica per tal de consensuar i supervisar un Pla de recuperació del Bosc. El punt de partida era:

– L’estat del bosc, amb zones on es mantenia la pineda anterior, zones que havien perdut els pins però amb alzines prou desenvolupades i zones sense arbres però amb coberta d’herbes i arbusts.

– El baix risc d’erosió del terreny, donat que pràcticament a tot el bosc es mantenia una coberta vegetal.

– L’ús del bosc com a zona d’esbarjo i de conservació de l’entorn forestal.

 

L’opció escollida per la recuperació del bosc és la que recomanaven tots els experts forestals: optar i afavorir per la recuperació natural del bosc, donat que les llavors i soques presents al bosc són les que tenen més probabilitats de desenvolupar-se i en menys temps. Això si, cal fer-ne un seguiment per tal de comprovar que el nou bosc tira endavant i fer les correccions pertinents en cas que no sigui així.

image2 (3)

Als quatre accesos principals de la fina, on la freqüentació de la gent feia menys probable la recuperació natural del bosc, l’any 2016 es va fer una reforestació al llarg de 4 jornades de participació ciutadana obertes a particulars, famílies i entitats on es van replantar prop de 5.000 arbres (pins i alzines) en un total de 6 hectàrees. S’ha fet un seguiment de la reforestació amb jornades de manteniment i regs d’estiu per assegurar l’aclimatació dels plançons al nou entorn, de manera que passat un any les baixes han estat d’un 10% del total plantat.

_DSC6960

La recuperació del Bosc de Can Deu

En successives campanyes anuals, la Fundació 1859 Caixa Sabadell vetlla per la recuperació del Bosc mitjançant la gestió diària, el seguiment del desenvolupament de la vegetació i l’organització de jornades obertes anuals de manteniment de la reforestació. A més, els dos primers anys es van realitzar regs de manteniment a l’estiu de les zones reforestades per contribuir a l’aclimatació dels arbres al seu nou hàbitat.

De cara al futur es continuarà amb les feines de seguiment de la vegetació i de la reforestació ampliant-les amb jornades pedagògiques on s’explicarà què s’ha fet al bosc i com es vol continuar per tal d’assolir un nou bosc a mig/llarg termini.

Jornades de recuperació del Bosc de Can Deu 2020

 

Recuperació de la retolació del bosc

La facilitat d’accés i la tradició d’ús per part dels sabadellencs, fan que el bosc sigui un indret de lleure i esbarjo per a molta gent. Dins del bosc es trobaven senyalitzats diversos itineraris de caire esportiu (groc, 2.100 m; blau, 2.300 m; vermell, 3.300 m; verd, 3.600 m) i per al coneixement del medi però tant les fites com els rètols del bosc van desaparèixer amb la ventada.

Dins del Pla de recuperació del bosc, des de l’Espai Natura s’està treballant per tal de recuperar aquest mobiliari. L’any 2017 s’han tornat a instal·lar els rètols informatius del bosc i en un futur s’aniran incorporant nou itineraris i marcant-los sobre el terreny.   

 

Cessions d’ús del bosc

Tradicionalment Caixa Sabadell ha vingut efectuant cessions d’ús del bosc a aquelles entitats interessades en celebrar-hi activitats de tot tipus (romiatges, aplecs, curses esportives, etc.). Cal recordar que la titularitat de la finca de Can Deu és privada i que la celebració d’activitats multitudinàries i/o amb ànim de lucre requereixen de la pertinent autorització per part de la propietat.

Des de l’any 2003, a les entitats organitzadores d’aquest tipus d’activitats se’ls hi demana que omplin un imprès de sol·licitud de cessió d’ús del bosc i que abonin una petita quantitat simbòlica destinada a cobrir les despeses extraordinàries de neteja i manteniment del bosc derivades de la seva activitat.