MANIFEST DE COMPROMÍS SOSTENIBLE DE L’ESPAI NATURA

A l’Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell som conscients de la importància de promoure el desenvolupament educatiu, turístic i de lleure de manera sostenible i assumim els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20. Per això, ens comprometem a optimitzar la sostenibilitat de l’equipament i de la resta de la finca, millorant el seu comportament amb l’entorn.

Per aquest motiu l’Espai Natura continuarà oferint activitats educatives, culturals i lúdiques de qualitat, adreçades a tots els públics i molt especialment a escolars i famílies, que ajuden a conèixer millor el medi natural i del món rural, i aprendre a valorar-los i respectar-los.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts a l’adhesió BIOSPHERE.

També continuarà protegint el patrimoni natural i cultural de Can Deu, com s’ha fet als darrers 50 anys, tot gestionant-lo, netejant-lo i senyalitzant-lo adequadament pel gaudi dels ciutadans que l’utilitzen com a espai d’esbarjo, d’esport i de cultura: la masia, el bosc o Sant Vicenç de Verders en són els elements més destacables. Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions de formació i sensibilització sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques ambientals en l’entorn i participar en activitats externes, i a informar de les millores i actuacions ambientals de l’entitat.

Finalment, la nostra entitat manifesta el seu compromís amb la societat tot aplicant descomptes a centres educatius de màxima complexitat, afavorint la promoció d’entitats veïnals, promovent el voluntariat i col·laborant amb entitats socials que ajuden als més desafavorits. Ens comprometem, també, a lluitar contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels infants, adolescents, dones i minories i a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

I és que un dels nostres principals objectius és, en resumfer una gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits: ambiental,  econòmic i social, així com en la satisfacció dels usuaris i sotmetre els nous projectes, d’ampliacions de les instal·lacions o d’activitats, a criteris de sostenibilitat i eficiència en la utilització de recursos.