Salta al contingut

Lego WeDo 2.0


Telèfon d’informació
93 725 95 22 (extensió 2)

Lego WeDo 2.0
Descripció

Observacions per fer el taller a l’escola: és necessari tenir una pantalla o projector per a poder-hi connectar un ordinador portàtil.

 

A qui s'adreça:

Alumnes de cicle mitjà i cicle superior d’educació primària i 1r cicle d’ESO.

 

Descripció:

Aquest taller és una evolució del Lego WeDo, amb una gamma de colors i formes diverses permet la construcció de diferents robots, ara sense fils, i amb propostes de modificacions sobre el mateix robot, incentivant no només la mateixa construcció sinó també la resolució de problemes proposats. A més, es treballa programació, pel que les construccions que facin els alumnes es traslladaran a la creació de moviments mitjançant una metodologia molt intuïtiva amb un entorn molt visual i senzill.

 

Objectius:

 • Investigar modelats i disseny de solucions
 • Desenvolupar habilitats eficaces de programació i resolució de problemes mitjançant la descomposició de problemes i pensament algorítmic
 • Millorar les habilitats bàsiques de programació
 • Estimular el pensament creatiu, crític, científic i de resolució de problemes
 • Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors socials i culturals d’allò que han creat o construït

 

Competències bàsiques:

 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Tractament de la informació i competència digital                        

 

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir

Durada: 2 hores

Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, c. d’en Font núm. 25, Sabadell

 

Preu a l’Espai Cultura: 175,00€ / grup

Preu a l’Escola: 195,00€ / grup

Escoles Màxima Complexitat: 15% de descompte

Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 15% de descompte

 

Lego WeDo 2.0
Inscripcions

Inscripció:

visitesec@fundaciosabadell.cat

 

Informació:

Espai Cultura

Persona de contacte: Mont Callarisa

Telèfon: 93 725 95 22 (extensió 2)

Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat

 

Organitza:

Fundació 1859 Caixa Sabadell

Lego WeDo 2.0
Telèfon

93 725 95 22 (extensió 2)

Lego WeDo 2.0
Correu electrònic

espaicultura@fundaciosabadell.cat


Fes una consulta
  Responsable: FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 1859 - NIF: G-66055286. Adreça postal: carrer Gràcia 17. Sabadell. Telèfon 937259522. Correu electrònic: fundacio@fundaciosabadell.cat

  En nom de la Fundació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'informar-lo de les activitats que organitzem. Les dades que ens proporcioni es conservaran mentre no ens indiqui el contrari. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió.

  He llegit les condicions i accepto els seus termes d'ús.

  Newsletter