Salta al contingut

Fes càlculs


Telèfon d’informació
93 725 95 22 (extensió 2)

Fes càlculs
Descripció

A qui s'adreça:

Alumnes d’educació primària.

 

Descripció:

El taller consisteix a fer càlculs matemàtics d’una forma divertida a partir de jocs diversos i col·laborant en grup. Els jocs varien depenent de l’edat.

El càlcul és un conjunt de mètodes que, aplicats a una col·lecció de símbols o nombres, permeten d’obtenir el resultat d’una operació o d’un problema.

El càlcul mental consisteix a realitzar càlculs matemàtics utilitzant només el cervell, sense l’ajuda d’altres instruments com calculadores o inclús llapis i paper o els dits per comptar fàcilment.

Una de les eines que utilitzarem en el taller són les cartes de sumes i restes i les de multiplicacions, les quals són molt útils per a poder fer més amens els càlculs més difícils; aquest tipus de cartes ajuden a agilitzar el càlcul mental.

Es pot combinar amb un altre taller de matemàtiques dels que oferim: si es fan dos tallers, la duració és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora, depenent de l’edat els tallers són:

 

Objectius:

 • Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana
 • Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes
 • Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació
 • Manipular materials diferents

 

Competències bàsiques:

 • Competència matemàtica
 • Competència d’aprendre a aprendre

 

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: durant tot el curs en horari a concretar

Durada: 1 hora (1 taller) o bé 2 hores (2 tallers)

Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe (1 taller) o bé 2 grups classe (2 tallers)

Lloc de realització: Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, c. d’en Font núm. 25, Sabadell

Cost: 50 € (1 taller) o bé 100 € (2 tallers) per grup classe

Descompte del 15% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn

Descompte del 15% a les escoles de Màxima Complexitat

 

 

Observacions:

No hi ha pausa durant el taller; si es vol esmorzar, ha de ser abans o després de les activitats

Fes càlculs
Inscripcions

Inscripció:

visitesec@fundaciosabadell.cat

 

Informació:

Persona de contacte: Mont Callarisa

Telèfon: 93 725 95 22 (extensió 2)

Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat

Fes càlculs
Telèfon

93 725 95 22 (extensió 2)

Fes càlculs
Correu electrònic

espaicultura@fundaciosabadell.cat


Fes una consulta
  Responsable: FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 1859 - NIF: G-66055286. Adreça postal: carrer Gràcia 17. Sabadell. Telèfon 937259522. Correu electrònic: fundacio@fundaciosabadell.cat

  En nom de la Fundació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'informar-lo de les activitats que organitzem. Les dades que ens proporcioni es conservaran mentre no ens indiqui el contrari. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió.

  He llegit les condicions i accepto els seus termes d'ús.

  Newsletter