Salta al contingut

Coneixent els jardinets de l'Espai Cultura


Telèfon d’informació
93 725 95 22 (extensió 2)

Coneixent els jardinets de l'Espai Cultura
Descripció

A qui s'adreça: Alumnes d’educació primària.

 

Descripció:

L'activitat consisteix en una gimcana pel jardí. Els alumnes buscaran els noms científics d’arbres o plantes concretes, les escultures al jardí, comptaran quantes butaques té l’amfiteatre, dibuixaran un arbre i apuntaran les seves característiques, donaran especial èmfasi en els senyals indicatius del jardí... D'aquesta manera, els alumnes, a part de poder conèixer més bé un espai on normalment hi passen moltes tardes, també seran conscients de la importància que té cuidar aquest espai.

 

Objectius:

 • Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements al món en general
 • Aprendre a respectar les zones naturals i de convivència entre els diferents habitants de la ciutat
 • Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a l’ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció
 • Saber distingir espècies naturals i animals que conviuen al jardí
 • Descobrir amb detall un element patrimonial i natural de la ciutat

 

Competències bàsiques:

 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

 

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d'alumnes per sessió: 2 grups classe simultàniament

Lloc de realització: Espai Cultura Fundació 1859, c. d’en Font núm. 25; Sabadell

 

Cost: 65 € / grup

Descompte del 15% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn

Descompte del 15% a les escoles de Màxima Complexitat

 

Observacions:

No hi ha pausa durant el taller; si es vol esmorzar, ha de ser abans o després de les activitats. La realització d’aquest taller estarà sotmesa a les condicions climàtiques.

Coneixent els jardinets de l'Espai Cultura
Inscripcions

Inscripció:

visitesec@fundaciosabadell.cat

 

Informació:

Persona de contacte: Mont Callarisa

Telèfon: 93 725 95 22 (extensió 2)

Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat

 

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell

Coneixent els jardinets de l'Espai Cultura
Telèfon

93 725 95 22 (extensió 2)

Coneixent els jardinets de l'Espai Cultura
Correu electrònic

espaicultura@fundaciosabadell.cat


Fes una consulta
  Responsable: FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 1859 - NIF: G-66055286. Adreça postal: carrer Gràcia 17. Sabadell. Telèfon 937259522. Correu electrònic: fundacio@fundaciosabadell.cat

  En nom de la Fundació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'informar-lo de les activitats que organitzem. Les dades que ens proporcioni es conservaran mentre no ens indiqui el contrari. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió.

  He llegit les condicions i accepto els seus termes d'ús.

  Newsletter