Salta al contingut

Coneguem i experimentem amb els edificis modernistes de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859


Telèfon d’informació
93 728 66 50

Coneguem i experimentem amb els edificis modernistes de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
Descripció

DISPONIBILITAT I RESERVES ON LINE


 Presentació 

La visita guiada pels edificis modernistes de l’antiga Caixa Sabadell consisteix en un recorregut per l’interior de la seu principal de l’antiga Caixa Sabadell i de l’antiga Escola Industrial d’Arts i Oficis (ac- tual Espai Cultura de Sabadell), ambdós construïts a començaments del segle XX i amb una intenció molt concreta, per un cantó tenir un edifici més gran on poder allotjar les oficines de Caixa Saba- dell (entitat per a la qual es van construir aquests edificis) i per l’altre disposar d’una escola on la gent pogués estudiar un ofici que li permetés trobar una feina.

A la visita s’explica la història dels edificis i l’ús de cadascun des de la seva construcció fins a l’actualitat; es parla de l’arquitecte modernista Jeroni Martorell, autor dels dos edificis; i dels fundadors de Caixa Sabadell, el més conegut dels quals és Pere Turull i Sallent, alcalde i fabricant tèxtil de Sabadell.

Aprofitant tots els elements modernistes que aquests dos edificis ens ofereixen, es fa una descripció detallada de tots aquests, fent especial menció al significat de cada un d’ells. També s’hi inclou una explicació i un recorregut pels jardins (projectats posteriorment) que uneixen els dos edificis.

Els continguts de la visita als edificis modernistes es complementen, en aquest cas, amb un taller on es treballa o bé un vitrall o bé un mosaic, és a dir, dos dels elements més utilitzats pels modernistes per a fer els seus edificis i les seves decoracions.

El taller de vitralls és enfocat als alumnes d’educació infantil i d’educació primària, i consisteix en la realització d’un vitrall adaptant la tècnica emprada pels modernistes en funció del nivell educatiu de cada grup.

I en el taller de mosaics, adient per cicle superior d’educació primària i 1r cicle d’ESO, s’hi realitza un mosaic amb el material utilitzat des d’època romana per a fer els mosaics, és a dir, les tessel·les de diferents colors.

Les explicacions de la visita i el grau de dificultat dels tallers s’adapten a l’edat i als interessos dels visitants.
Tota l’activitat, és a dir, la visita als edificis modernistes i els tallers que la complementen també poden realitzarse en anglès.

Adreçat a alumnes de 2n cicle d’Educació Infantil, cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i adults.

 Objectius educatius 

- Difondre el coneixement del patrimoni artístic i històric de la ciutat. - Conèixer els materials modernistes i les seves aplicacions.
- Estimular la curiositat pels materials i les tècniques del modernisme.

 Competències bàsiques 

- Educació infantil: capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa i capa- citat d’aprendre a pensar i comunicar
- Educació primària i secundària: competència artística i cultura, compe- tència comunicativa, lingüística i audiovisual i competència d’aprendre a aprendre.

 Desenvolupament 

- Durada: 2 hores
- Nombre d’alumnes per sessió: 2 grups classe simultàniament
- Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir (de 9:30h a 21 h)
- Lloc de realització: Seu principal de l’antiga Caixa Sabadell, c. Gràcia núm. 17 i Espai Cultura de Sabadell, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.
- Cost: 60 € per grup.
- Descompte d’un 20% per escoles de máxima complexitat
- Observacions: el lloc d’inici de les activitats és a la seu principal de l’anti- ga Caixa Sabadell, c. Gràcia núm. 17

 Inscripció 

Web: www.espaiculturasabadell.cat/escoles

 

Coneguem i experimentem amb els edificis modernistes de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
Inscripcions

Informació

Web: www.espaiculturasabadell.cat/escoles
Persona de contacte:  Mont Callarisa
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Telèfon: 93 728 66 50 (de 14h a 21h, de dimarts a divendres)

Coneguem i experimentem amb els edificis modernistes de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
Telèfon

93 728 66 50

Coneguem i experimentem amb els edificis modernistes de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
Correu electrònic

espaicultura@fundaciosabadell.cat


Fes una consulta
    Responsable: FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 1859 - NIF: G-66055286. Adreça postal: carrer Gràcia 17. Sabadell. Telèfon 937259522. Correu electrònic: fundacio@fundaciosabadell.cat

    En nom de la Fundació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'informar-lo de les activitats que organitzem. Les dades que ens proporcioni es conservaran mentre no ens indiqui el contrari. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió.

    He llegit les condicions i accepto els seus termes d'ús.

    Newsletter