Salta al contingut

Capes de la terra i tectònica de plaques


Telèfon d’informació
93 725 95 22 (extensió 2)
Capes de la Terra

Capes de la terra i tectònica de plaques
Descripció

A qui s'adreça:

Alumnes d’ESO.

 

Descripció:

Una de les dificultats que hi ha en l’àmbit de la ciència és visualitzar tot allò que no podem veure. Conèixer com és l’interior del planeta i com està format, així com els processos que es generen quan s’interacciona en aquest món geològic és l’objectiu del taller.

L’activitat proposa un experiment en grup sobre les capes de la Terra on centrarem la idea no només amb què hi ha sinó com funcionen conceptes com la densitat. També es realitzaran altres activitats on s’explorin els diferents tipus de processos que es produeixen als límits de plaques, tot recopilant informació a través del web, establint una xarxa de valors informatius per incentivar a buscar fonts fiables d'informació-

Aquest taller es pot fer conjuntament amb el taller «De la cèl·lula a l’ADN».

 

Objectius:

 • Descobrir els models de capes de la Terra i les seves característiques
 • Aplicar el mètode científic a partir d’experiments
 • Ús de competències digitals
 • Promoure la resolució de problemes tot treballant en equip
 • Incentivar la cerca d’informació de fonts fiables per Internet

 

 

Competències bàsiques:

 • Competència matemàtica
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Tractament de la informació i competència digital

 

 

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir

Durada: 1 hora 30 minuts 

Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.

 

Cost: 85 € /grup 

Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
Descompte del 20% a les escoles de Màxima Complexitat
Descompte del 10% a les escoles d'Educació Especial

Capes de la terra i tectònica de plaques
Inscripcions

Inscripció:

visitesec@fundaciosabadell.cat

 

Informació:

Espai Cultura

Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2)

Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell

Capes de la terra i tectònica de plaques
Telèfon

93 725 95 22 (extensió 2)

Capes de la terra i tectònica de plaques
Correu electrònic

visitesec@fundaciosabadell.cat


Fes una consulta
  Responsable: FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 1859 - NIF: G-66055286. Adreça postal: carrer Gràcia 17. Sabadell. Telèfon 937259522. Correu electrònic: fundacio@fundaciosabadell.cat

  En nom de la Fundació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'informar-lo de les activitats que organitzem. Les dades que ens proporcioni es conservaran mentre no ens indiqui el contrari. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió.

  He llegit les condicions i accepto els seus termes d'ús.

  Newsletter