Salta al contingut

Àfrica. L'objecte com a valor de canvi

Del 21 de setembre 2021 al 30 de març 2022
Espai Cultura

Telèfon d’informació
93 725 95 22 (extensió 2)

Àfrica. L'objecte com a valor de canvi
Descripció

El valor a l'Àfrica

La moneda no ha estat sempre com la coneixem a l'actualitat i al llarg de la història ha adoptat diferents aspectes. S'ha emprat tot tipus de metalls i formes, però en general resultaven idonis aquells objectes que eren duradors, fàcils de reconèixer, d'emmagatzemar, de transportar, de comptar i mesurar; encara que allò essencial era que tinguessin un valor convingut per la comunitat que els utilitzava, ja sigui de tipus material, social o sagrat.

Els pobles tribals i primitius africans s'han mantingut, durant molt temps, aliens a les estructures econòmiques occidentals, creant un seguit d'objectes-moneda únics que cada ètnia va manufacturar en funció de les seves necessitats i capacitat d'obtenció. L'interès estètic i el refinament de les seves formes van convertir aquestes monedes en objectes desitjats.

Aquests objectes/moneda -als que atorgaven diferents valors- s'empraven com a intercanvi per altres objectes o productes, per la seva utilització específica, per demostrar un determinat rang o posició i també com a dot pels enllaços matrimonials, d'aquí que tinguin formes funcionals, però també dissenys certament creatius. Així fou com el ferro, especialment, però també el coure, el llautó i el bronze, van esdevenir ràpidament la unitat de mesura de referència. La seva utilitat per fabricar armes per al combat i la caça i eines per a l'agricultura i l'ús domèstic, però també objectes ornamentals i musicals, els va convertir en la unitat de mesura a través de la qual avaluaven i tassaven la resta de gèneres.

 

 

La col·lecció de monedes africanes tradicionals aplega al voltant de 150 peces de diversos països i ètnies, de diferents èpoques i materials. L'objectiu de la mostra és estudiar la història del diner a l'Àfrica tradicional i tribal, els seus sistemes monetaris, les seves tradicions i comprendre millor les cultures que en varen fer ús. Les monedes són un reflex de la societat, les creences, la cultura, l'economia, i fins i tot, del propi desenvolupament tecnològic. La finalitat d'aquesta mostra és la de donar una visió de la moneda tradicional africana, no només tenint en compte la seva forma i valor, sinó la qualitat estètica de les peces.

 

africa02

 

Àmbits

Monedes mercaderia

La moneda mercaderia o diner no metàl·lic tradicional africà no fou diferent de la utilitzada en altres parts del món: productes agrícoles, manufactures, minerals, petxines, bestiar, o fins i tot esclaus.

En general eren utilitzats com a unitat de compte o patró de valor, encara que no com a instrument de compra.

Monedes metàl·liques

La moneda metàl·lica o la “moneda estri” amb una funció de diner fou més emprada que la moneda mercaderia, ja que el treball del metall, en particular el ferro, és conegut a l’Àfrica des d’abans de Crist. Els avantatges del diner de metall són molts, entre d’altres la seva resistència i durabilitat en el temps,

Barres i lingots

La utilització de barres i lingots de metall per efectuar pagaments a l’Àfrica fou molt nombrosa des d’abans de la seva colonització. És una de les maneres més comunes en què el metall ha circulat com a diner, ja que resultava útil i còmode com a mitjà de pagament i com a reserva de riquesa.

El simbolisme dels animals

Al llarg de la història, els animals han tingut diversos significats místics, espirituals i religiosos. En la mirada mítica, els animals no són una mera existència instintiva, sinó que encarnen forces subtils, naturals i poderoses, ja que manifesten sempre comportaments unívocs i estables.

Objectes ornamentals

Les monedes lingot més importants que hi ha en la cultura africana són les que adopten la forma de joies. Els materials eren treballats amb cura, realitzant sanefes i decoracions geomètriques.

Estris agrícoles

En les societats agrícoles, aquests estris obtenen un valor simbòlic molt elevat que es transformà en un mitjà normal de pagament. Inicialment estaven vinculades a l'agricultura, però a poc a poc van anar obtenint valor com a forma de pagament i posteriorment van evolucionar a formes més petites i simplificades.

Instruments musicals

Els instruments musicals de metall van compartir la utilitat pràctica amb la moneda.

La música és un concepte de gran valor i ampli significat a l’Àfrica; cada instrument té un ús específic ritual, cerimonial o com a mitjà de comunicació. Els feien els mateixos músics, que els dotaven de poders màgics. Com que estaven fabricats en ferro (campanes i sonalls, bàsicament), el valor del material i el pes eren molt importants.

Armes i objectes rituals

L'ús d'armes com a mitjà de pagament es remunta a molts segles enrere i és compartit per moltes cultures. Les armes serveixen per a la defensa i caçar, però també tenen una funció de prestigi i estatus social. Per tant la seva decoració mostra el nivell de qui la posseeix.

Àfrica. L'objecte com a valor de canvi
Telèfon

93 725 95 22 (extensió 2)

Àfrica. L'objecte com a valor de canvi
Correu electrònic

espaicultura@fundaciosabadell.cat

Àfrica. L'objecte com a valor de canvi
Activitats complementàries

Xerrada sobre Monedes Complementàries.

El 30 de març a les 19 h l’Espai Cultura ha programat una xerrada a càrrec d’August Corrons, Professor d’Economia i empresa a la UOC i membre de l’Observatori de la Moneda Complementària, el 30 de març l’Espai Cultura ha programat una xerrada que ens endinsarà al món d’aquests models alternatius de moneda i intercanvi i la seva aplicació actual.

Àfrica. L'objecte com a valor de canvi
Visites comentades i conferències

L’exposició compta amb una visita guiada mensual a càrrec de Joan Gil Gregorio, comissari de l’exposició. Totes les visites programades són gratuïtes. Les inscripcions es poden dur a terme Per telèfon, trucant al 93 725 95 22 (ext. 2) o be enviant un correu a espaicultura@fundaciosabadell.cat.

Dates

· Dijous 23 de setembre a les 19 h

· Diumenge 14 de novembre a les 11:30 h

· Diumenge 12 de desembre a les 11:30 h

· Diumenge 23 de gener a les 11:30 h

· Diumenge 20 de febrer a les 11:30 h


Fes una consulta
    Responsable: FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 1859 - NIF: G-66055286. Adreça postal: carrer Gràcia 17. Sabadell. Telèfon 937259522. Correu electrònic: fundacio@fundaciosabadell.cat

    En nom de la Fundació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'informar-lo de les activitats que organitzem. Les dades que ens proporcioni es conservaran mentre no ens indiqui el contrari. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió.

    He llegit les condicions i accepto els seus termes d'ús.

    Newsletter