Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, l’Espai Cultura Fundació 1859 es compromet a dur a terme una gestió sostenible de totes les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos adreçats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com a optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant el seu comportament amb l’entorn.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, a través de la qual es compromet a complir els requisits establerts a l’adhesió Biosphere, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions de formació i sensibilització sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques ambientals en l’entorn i participar en activitats externes, i a informar tant internament com externament sobre les millores i actuacions ambientals de l’entitat.

De la mateixa manera, la nostra entitat manifesta el compromís exprés de lluitar contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels infants, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmica i ambiental, així com en la satisfacció del client. Amb aquesta finalitat, se sotmetran els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en la utilització de recursos.

Tot aquest treball i compromís amb la sostenibilitat i la gestió responsable de l’espai s’alineen amb la nostra adhesió als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que podeu consultar a través d’aquest enllaç.