El passat divendres 12 de desembre, tècnics de l’empresa Molins Tarragó van inspeccionar el molí de vent que hi ha a l’era de Can Deu per veure els seus desperfectes. El coneixien bé perquè l’havien restaurat a fons l’any 2007.

Van observar que els danys eren molt importants, donat que s’ha trencat l’eix vertical que suporta el capçal, la roda i les cues i s’han doblat la biela i les aspes. Per evitar la caiguda de tota l’estructura metàl·lica del molí, s’ha fet una actuació d’urgència instal·lant-hi unes cadenes que han lligat aquests elements a la torre.

Després de 114 anys de funcionament ininterromput, la part metàl·lica del molí s’haurà de desmuntar i reparar als tallers de l’esmentada empresa.

Entrada creada - , .