Tallers, per a majors de 18 anys, dedicats a les tecnologies de la informació i la comunicació, i basats en el programari de codi obert i el coneixement compartit.


Xarxes socials: creació i gestió de continguts

Espai Cultura / Tallers Innova +

Del 27 al 29 d'abril 2021 a les 18 h

Un taller introductori a la gestió de les xarxes socials de manera professional, adreçat a projectes culturals i socials d’àmbit local, petites empreses i, en general, qualsevol persona que necessiti mantenir actualitzat un perfil públic i/o professional en aquests espais digitals.

Creació integral d'un àlbum il·lustrat

Espai Cultura / Tallers Innova +

Del 24 d'abril al 10 de juliol 2021 a les 11 h

Aquest curs explora el procés d’elaboració d'un àlbum il·lustrat integrant la creació literària i gràfica, oferint les bases per resoldre cada fase del procés creatiu: des de la idea inicial fins a la maqueta digital.

Iniciació a la fotografia

Espai Cultura / Tallers Innova +

Del 8 al 29 de maig 2021 a les 11.30 h

En aquest curs aprendràs a utilitzar els principals paràmetres d'una càmera digital en mode manual. Guanyaràs fluïdesa i et pot proporcionarà llibertat per fer volar la teva imaginació. No calen coneixements previs, ja que és un curs d'iniciació: un curs principalment pràctic amb una part teòrica per poder entendre la càmera i fer front als dubtes que se'ns generin.

Introducció a Arduino

Espai Cultura / Tallers Innova +

Del 4 al 25 de maig 2021 a les 18 h

La placa Arduino és una plataforma de «hardware» lliure pensada per facilitar a tothom l'ús de l'electrònica d'una manera creativa i que permet construir i programar objectes interactius de molt diversa mena. La placa està dissenyada per connectar-hi múltiples components i el seu entorn de programació resulta de fàcil aprenentatge per a tothom, encara que no tinguem cap noció prèvia.