El programa d'exposicions de l'Espai Cultura Fundació 1859 ofereix propostes de qualitat, amb continguts i formats innovadors.


La ciència del joc

Espai Cultura / Exposicions

Del 12 de març al 31 de desembre 2021

Les societats han jugat sempre, però el joc ocupa l’oci de manera especialment significativa només quan les necessitats bàsiques han estat cobertes. En un primer moment, el paper secundari del joc i les joguines fa que el seu vincle amb la tecnologia sigui bàsic o tingui a veure amb la simple transformació i aprofitament de la tecnologia més elemental i vigent.