Consulta les nostres propostes pedagògiques adreçades a grups escolars.


Un doblatge de pel·lícula

Espai Cultura / Escoles

El taller s’inicia amb una explicació dels aspectes bàsics que cal tenir en compte per encarar un doblatge. Tot seguit es repartiran els guions, i es donaran indicacions de diferents escenes perquè els alumnes les puguin assajar.

Zootrop estroboscòpic

Espai Cultura / Escoles

El zootrop va ser un invent creat el 1834 i consisteix en un tambor giratori amb petites escletxes a través de les quals es pot observar una animació cíclica (loop) provocada per una sèrie d’imatges seqüenciades. Amb els nostres «Zootrops estroboscòpics» podem canviar les típiques «tires» de zootrop per discs de vinil, i els dibuixos per figures de plastilina que es transformen màgicament davant dels nostres ulls!

Visita als edificis modernistes de la Fundació 1859 Caixa Sabadell

Espai Cultura / Escoles

Visita guiada per l'interior de la seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i també per l'antiga Escola Industrial d'Arts i Oficis (actual Espai Cultura), ambdós construïts a començaments del segle XX.