Condicions d'ús

D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades, la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859 informa que les dades personals recollides a través de la seva pàgina web són tractades en un fitxer de la seva titularitat i utilitzades únicament amb la finalitat per a la qual han estat sol·licitades, i que són necessàries per al seu compliment.

La navegació a través de les pàgines públiques del web és totalment anònima.

En el cas dels formularis, la identificació és plena, ja que és el mateix usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades al nostre formulari.

El formulari de recollida de dades contindrà una clàusula d’autorització, l’acceptació de la qual significarà que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les seves dades facilitades, d’acord amb la LOPD.

De la mateixa manera els afectats autoritzen a la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859 a la tramitació de qualsevol tipus de comunicació que aquesta cregui convenient facilitar-los. En tot cas, l’usuari que figuri a les nostres bases de dades pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació i el d’oposició.

D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, els afectats accepten que les seves dades personals, així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, amb domicili al carrer Gràcia, núm. 17 – 08201, Sabadell. Les esmentades dades han estat recollides per l’entitat amb la finalitat d’oferir el millor servei personalitzat i informar d’aquelles novetats que puguin ser del seu interès.

Els afectats podran exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit dirigit a Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, carrer de Gràcia, núm. 17 – 08201, Sabadell.