La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat. El Patronat es reuneix de forma regular amb l’objectiu d’orientar en qüestions d’importància com són: la gestió econòmica, línies de programació, el Pla estratègic institucional o reflexions que es fan sobre perspectives de futur. 

Patronat

President

  • Joan B. Casas

Vicepresident

  • Francesc Clusella

Secretari

  • Josep Masip

Vocals

  • Xavier Sauquet, Ajuntament de Sabadell

  • Antoni Maria Brunet, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

  • Josep Roca, Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell

  • Eduard Borràs, Unió Excursionista de Sabadell

  • Miquel Torres, Club Natació Sabadell

  • Manel Sabés, Universitat Autònoma de Barcelona

Director

  • Joan Carles Sunyer

 

Codi de bon govern de la Fundació

Aquest codi té per objecte establir unes directrius i obligacions pel bon govern de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, així com dotar de màxima transparència l’activitat fundacional. 

 

Codi ètic expressiu del caràcter i valors de la Fundació

El codi ètic pretén definir el caràcter i valors de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, els quals hauran de regir llur actuació.