Aquí us presentem la memòria d’activitats de la Fundació.