El món rural tradicional, tal com havia perviscut fins a l’inici del segle XX, ha desaparegut. Els canvis socials i tecnològics ens han portat una agricultura tecnificada i han fet que la nostra societat s’allunyi del món rural.

A través del Museu de la Vida al Camp i la Masia de Can Deu us proposem un retrobament amb el món rural, representat per la masia tradicional, els seus espais, els estris de la vida quotidiana i les eines del treball al camp.

El Museu permet recrear, d’una banda, la vida quotidiana a la masia, a través de les estances (cuina, sala i dormitoris) moblades amb estris quotidians, i de l’altra, les feines que es feien al camp, de la qual en són testimoni les eines exposades a les sales de la planta baixa.

L’espai expositiu està dividit en tres sales, dues de les quals estan dedicades als conreus típics de la zona mediterrània (el blat, la vinya i l’olivera), mentre que la tercera se centra en les activitats forestals i estris relacionats amb el transport.

La claredat de l’exposició, els materials de suport (fotografies, filmacions) i les explicacions de cadascuna de les eines exposades, fan del museu una atractiva mostra didàctica del món rural tradicional.

El Museu de la Vida al Camp és obert al públic general els diumenges (excepte agost) de 10:30 a 14:30. Els grups organitzats poden concertar una visita al web de reserves.

museu_vida_camp_retall