Donat que l’accès al Bosc de Can Deu és impossible en haver quedat obstruïts tots els camins i per tal d’evitar la possibilitat que alguna persona pogués pendre mal en provar d’accedir-hi, des del divendres 12 de desembre l’aparcament de la carretera Sabadell/Matadepera està tancat al públic, amb caràcter indefinit fins que estiguin completades les feines de desemboscament.

Avui divendres s’ha començat a fer-hi piles amb el brancatge dels pins caiguts a l’entorn de la Masia de Can Deu (zona de Sant Vicenç de Verders i voltants dels horts). És en aquestes zones on s’està treballant per tal de poder tornar a oferir servei a les activitats que es programen al Centre d’Educació Ambiental de Can Deu i al Museu de la Vida al Camp a partir del 7 de gener.