Una programació pensada per acostar els infants a la robòtica i les noves tecnologies d'una forma lúdica i creativa.


Construccions motoritzades amb Lego

Espai Cultura / Tallers Mini Innova

divendres, 18 d'octubre 2019 a les 18 h

Tot jugant a construir vehicles i màquines, en aquest taller els infants descobreixen politges, engranatges i alguns conceptes bàsics de la mecànica. Una àrea de coneixement indispensable en altres camps de la tecnologia com ara la robòtica.