Tallers, per a majors de 18 anys, dedicats a les tecnologies de la informació i la comunicació, i basats en el programari de codi obert i el coneixement compartit.


Introducció a Arduino

Espai Cultura / Tallers Innova +

Del 7 al 28 de març 2020 a les 11.30 h

La placa Arduino és una plataforma de «hardware» lliure pensada per facilitar a tothom l'ús de l'electrònica d'una manera creativa i que permet construir i programar objectes interactius de molt diversa mena. La placa està dissenyada per connectar-hi múltiples components i el seu entorn de programació resulta de fàcil aprenentatge per a tothom, encara que no tinguem cap noció prèvia.

Xarxes socials: creació i gestió de continguts

Espai Cultura / Tallers Innova +

Del 12 al 14 de maig 2020 a les 18 h

Un taller introductori a la gestió de les xarxes socials de manera professional, adreçat a projectes culturals i socials d’àmbit local, petites empreses i, en general, qualsevol persona que necessiti mantenir actualitzat un perfil públic i/o professional en aquests espais digitals.