Club de ciència

Espai Cultura / Altres tallers infantils

Del 3 d'octubre al 25 de juny 2020 a les 18 h

Taller setmanal on els participants fan activitats de ciència diversa des d’una perspectiva divertida, experimental, interactiva i rigorosa, i on cada trimestre tracten una temàtica concreta.